Судлаач

10 СудалгааБүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн

Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн (БНОУХ) нь Монгол Улсад 1992 оноос үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсад парламентын тогтолцоог хөгжүүлэх, улс төрийн намуудыг чадавхжуулах мөн түүнчлэн сонгуулийн тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд УИХ, УИХ-ын гишүүд, улс төрийн намууд болон Сонгуулийн Ерөнхий Хороотой хамтран ажиллаж ирсэн. Түүнчлэн БНОУХ нь янз бүрийн асуудал дээр төвлөрөн ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжин ажиллахаас гадна УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн бүлгийг үүсэн байгуулагдсанаас нь хойш хамтран ажиллаж ирсэн билээ. БНОУХ нь 30 гаруй жилийн хугацаанд эрх чөлөө бол нийт хүн төрөлхтний салшгүй эрх хэмээх зарчмыг дээдэлж хүчирхэг бат бөх ардчилсан тогтолцоог бий болгохын төлөө ажилласаар ирсэн юм.

Судалгаа

image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн
image description
image description
Үнэгүй
Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн