image description
  • Худалдах үнэ: 500,000₮
Сагсанд нэмэх

Тос, тосолгооны материалын нийлүүлэлтийн судалгаа

SICA LLC
Энэхүү судалгаагаар тос, тосолгооны материалын бүтээгдэхүүний төрөл ангилал, нийлүүлэлтийн зах зээлийг 8 жилийн хугацааны тоон мэдээллээс дүгнэж, үр дүнг боловсруулсан. 

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Монгол Улсын тос, тосолгооны бүтээгдэхүүний импортыг барааны төрөл ангилал, нийлүүлэгч компани, импортлогч улс, брэнд зэргээр нь нийлүүлэлтийн зах зээлийг тодорхойлох.
Монгол Улсын зах зээлд 2019 онд 218,9 тэрбум төгрөгийн 42.9 мянган тонн тос, тосолгооны материал нийлүүлэгдсэн байна. 2019 онд улсын хэмжээнд автомашины тоо 1 сая давсан, мөн сард дунджаар 8,700 автомашин импортоор орж ирж байгаа бөгөөд үүнийг дагаад автомашины сэлбэг, эд анги, засвар үйлчилгээний бизнес идэвхжиж импорт нэмэгдэж байна. Импортоор орж ирдэг хамгийн их борлуулалттай брэнд нь Mobil, Total брэндийн бүтээгдэхүүнүүд бол Mobil брэндийн бүтээгдэхүүнийг авто машины салбарт, Total брэндийн бүтээгдэхүүнийг уул уурхай, хүнд машин механизмын салбарт ихээхэн ашиглаж байна.
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ-3
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ-3
БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ-5
1.1.       Зорилго-5
1.2.       Зорилт-5
1.3.       Судалгааны төрөл-5
1.4.       Судалгааны боловсруулалт-5
БҮЛЭГ 2. ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛЫН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА-6
2.1.       Тос, тосолгооны материалын нийлүүлэлтийн ерөнхий мэдээлэл-6
2.2.       Тос, тосолгооны материалын бүтээгдэхүүний төрөл ангилал-9
2.3.       Тос, тосолгооны материалын дотоодын нийлүүлэгч компаниуд-10
2.4.       Тос, тосолгооны материал-12
2.5.       Авто машины тос, тосолгооны материал-13
2.6.       Хүнд машин механизмын тос-14
2.7.       ХАА, аж үйлдвэрийн тос-15
2.8.       Хөдөлгүүрийн тос-16
ДҮГНЭЛТ-21
Хүснэгт 1. Тос, тосолгооны материал биет хэмжээгээр, тонн-8
Хүснэгт 2. Тос, тосолгооны материалын ТОП 10 брэнд, нийлүүлэгч улсаар, биет хэмжээ, хувиар-10
Хүснэгт 3. Тос, тосолгооны нийлүүлэлт хүлээн авагч компаниар, биет хэмжээ хувиар-10
Хүснэгт 4. ТОП 10 брэнд, нийлүүлэгч компаниар, биет хэмжээ хувиар-11
Хүснэгт 5. ТОП 10 брэнд сүүлийн 8 жилийн мөнгөн дүнгээр, нийлүүлэгч компаниар, тэрбум.төг-11
Хүснэгт 6. Тос, тосолгооны нийлүүлэлт зориулалтаар, тэрбум.төг-12
Хүснэгт 7. Тос, тосолгооны нийлүүлэлт зориулалтаар, мянган тонн-13
Хүснэгт 8. ТОП 10 брэнд, зориулалтаар, тэрбум.төг-13
Хүснэгт 9. ТОП 10 брэнд, зориулалтаар, мян.тонн, дүнд эзлэх хувь-14
Хүснэгт 10. Авто тээврийн хэрэгслийн тос, тосолгооны материал, мян.тонн-14
Хүснэгт 11. Хүнд машин механизмын тос, мян.тонн-15
Хүснэгт 12. ХАА, аж үйлдвэрийн тос, тонн.-15
Хүснэгт 13. Хөдөлгүүрийн тос, хөдөлгүүрийн төрлөөр, тэрбум.төг-17
Хүснэгт 14. Хөдөлгүүрийн тос, хөдөлгүүрийн төрлөөр, тонн-17
Хүснэгт 15. Хөдөлгүүрийн тос, үзүүлэлтээр, тэрбум.төг-17
Хүснэгт 16. Хөдөлгүүрийн тос, үзүүлэлтээр, мян. тонн-18
Хүснэгт 17. Хөдөлгүүрийн тос, мөнгөн дүнгээр, тэрбум.төг-18
Хүснэгт 18. Хөдөлгүүрийн тос, тосны төрлийн хувьд, тонн-19
График 1. Тос, тосолгооны материал нийлүүлэлт, тэрбум.төг-6
График 2. Тос, тосолгооны материалын нийлүүлэлт, сараар, тонн-7
График 3. Тос, тосолгооны материалын бүтэц, хувиар-7
График 4. Тос, тосолгооны материалын нийлүүлэлтийн биет хэмжээний бүтэц, улсаар, хувиар-8
График 5. Тос, тосолгооны материалын нийлүүлэлтийн мөнгөн дүн, улсаар, хувиар-8
График 6. Тос, тосолгооны материалын ТОП 10 брэнд-9
График 7. Тос, тосолгооны материалын ТОП 10 брэнд,  2019 он-9
График 8. Тос, тосолгооны нийлүүлэлт зориулалтаар, биет хэмжээ хувиар-12
График 9. Авто тээврийн хэрэгслийн тос, тосолгооны материал биет хэмжээ хувиар-13
График 10. Хүнд машин механизмын тос, биет хэмжээ хувиар-15
График 11. ХАА, аж үйлдвэрийн тос, биет хэмжээ хувиар-15
График 12. Хөдөлгүүрийн тосны нийлүүлэлт мөнгөн дүнгээр, тэрбум.төг-16
График 13. Хөдөлгүүрийн тосны нийлүүлэлт биет хэмжээгээр, мян.тонн-16
График 14. Хөдөлгүүрийн тос, хөдөлгүүрийн төрлөөр, хувиар-17
График 15. Хөдөлгүүрийн тос, үзүүлэлтээр-18
График 16. Хөдөлгүүрийн тос, тосны төрлөөр, хувиар-19
График 17. Хөдөлгүүрийн тос савлагааны хэмжээгээр,хувиар-19

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Тос_тосолгооны_материалын_нийлүүлэлтийн_судалгаа.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай