image description

“Шударга ёс, Авилга , Ашиг Сонирхлын Зөрчил” судалгааны тайлан

Үнэгүй
Transparency International
“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2” судалгаа нь хүүхдүүд сурах эрхээ хэрхэн эдэлж, эрхийг нь хэрхэн хүндэтгэн хэрэгжүүлж буй талаарх тэдний сэтгэгдэлийг мөн, тэднийг сурах эрхээ эдлэхэд нь саад учруулж буй асуудлуудаар нарийвчилсан мэдээллийг илрүүлж, энэ хүрээнд шинэ мэдээлэл, мэдлэгийг тодруулав.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Сургуулийн орчин дахь шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын нөхцөл байдлын талаарх өсвөр насны
хүүхдүүдийн ойлголт, хандлага, зан үйл, үзэл бодлыг
1 Шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хүүхдүүдийн хандлага, ойлголт, мэдээлэл
2 Сургуулийн орчин дахь шударга бус байдал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил
3 Шударга бус байдал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх хүсэл зориг
4 Шударга байдал ба орчны нөлөө зэрэг чиглэлээр тодруулахад энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Сургуулийн орчин, гэр бүлийн орчин мөн өнөөгийн нийгэм хүүхдүүдийн шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх ойлголт, хандлага, зан байдал цаашлаад тэдний хувь хүн төлөвшилтөд ихээхэн сөргөөр нөлөөлж байгааг бидний судалсан 4 бүлэг асуудлын үр дүн, хүүхдүүдтэй хийсэн ярилцлагууд гэрчилж байна. Улмаар хүүхдүүд өсөн том болох тусмаа шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар улам илүү эерэг ойлголт, хандлагатай болж байгаагийн сацуу тэд шударга бус зан төлөв гаргах нь нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага юм гэх итгэл үнэмшилтэй болох хандлагатай байна.
Өмнөх үг 3
“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2” судалгаа гэж юу вэ? 7
Бид энэ судалгаагаар юунд зорьж байна вэ? 7
Судалгааны үр дүнгийн хураангуй 8
Судалгааг хэрхэн хийсэн бэ? 11
Судалгааны бүлэглэсэн үр дүн 13
1. Шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хүүхдүүдийн хандлага, ойлголт, мэдээлэл 14
2. Сургуулийн орчин дахь шударга бус байдал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил 22
3. Шударга бус байдал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх хүсэл зориг 31
4. Шударга байдал ба орчны нөлөө 33
Хавсралт 35

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Өсвөр_Үеийнхний_Дуу_Хоолой.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай