image description

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕИЙН ӨРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Үнэгүй
SICA LLC
Эс Ай Си Эй ХХК нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд цаг үеийн сэдвүүдийг хөндсөн судалгааг хийн, үр дүнг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж ирсэн Манай байгууллага энэ удаад COVID 19 цар тахлын үеийн хөл хорионы өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн цаг үеийн өрхийн нөхцөл байдлын талаар судалгаа хийхээр шийдвэрлэсэн юм.
Судалгаагаар өрхийн одоогийн нөхцөл байдал, хөл хорионы үед өрхийн аж амьдралын хэв маягт гарсан өөрчлөлт, хөл хорионы үед улсаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх санаа бодол зэргийг тодорхойллоо.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Зорилго
COVID-19 цар тахлын үеийн хөл хорионы өндөржүүлсэн бэлэн байдалд улс орон даяараа шилжсэн энэ цаг үед Улаанбаатар хотын өрхийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох.
Зорилт
-Хөл хорионы үед өрхийн аж амьдрал, амьдралын хэв маягт гарсан өөрчлөлтийг судлах.
-Хөл хорионы үед улсаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх санаа бодлыг тодорхойлох.
Товч дүгнэлт:
-Ажил хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн тал хувь нь ажил хөдөлмөрөө хэвийн явуулах боломжгүй нөхцөл байдалд орсон.
-Гэр хорооллын өрхийн орлогын түвшин орон сууцны өрхүүдээс 400 000 гаруй төгрөгөөр бага байна.
-5 өрх тутмын 1 нь өмнө хадгалсан хадгаламжаа авч ашиглаж байна.
-Өрхийн орлого тасалдаж буй нөхцөл байдалтай уялдан хүнсний болон бусад хэрэглээг хангах байдалд мөн тодорхой хэмжээний асуудал үүсэж байна.
Агуулга........................................................................................................................................................................................ 2
Судалгааны аргачлал.................................................................................................................................................................3
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн ерөнхий мэдээлэл.................................................................................................................4
Өрхийн хөл хорионы үеийн нөхцөл байдал............................................................................................................................. 5-11
Өрхийн цаашдын хандлага, санаа бодол ...............................................................................................................................12-13
Дүгнэлт........................................................................................................................................................................................15

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Last_Report_Covid_Survey_Sica_10122020_1.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай