image description
  • Худалдах үнэ: 100,000₮
Сагсанд нэмэх

Шинэ үеийнхний улс төр, сонгуулийн идэвх оролцоо - 2020 дата

SICA LLC
Залуу үеийнхний улс төрийн үзэл бодлыг эрх баригчдад хүргэх, судалгааны үр дүнд тулгуурлан төр, улс төрийн нам эвсэл, олон нийтийн байгууллагаас залуучуудын асуудлаар, ялангуяа тэдний сонгуулийн оролцооны талаар зөв бодлого боловсруулахад туслах, цаашид гүнзгийрүүлэн судлах ач холбогдол бүхий дата мэдээллийг та өөрийн судалгаа шинжилгээндээ ашиглах боломжтой боллоо.

 

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Судалгааны зорилго нь Монгол Улсын 18-25 насны шинэ үеийн залуучуудыг сонгуулийн идэвх оролцоогоор нь бүлэглэж бүлэг тус бүрийн шинжийг бий болгож түүний дагуу санал өгөх зан төлөвийг идэвхжүүлэх, сонгуулийн сурталчилгаа, мөрийн хөтөлбөрийн мэдээлэл түгээлтийг илүү сайн, оновчтой чиглүүлэх боломжийг хайх юм. Зорилт:
  • Шинэ үеийнхний санал өгөх, санал өгөхгүй байх төлөвлөсөн зан төлөвт ямар үнэ цэнэ, хандлага, зан үйлийн хүчин зүйл хамааралтай болохыг тодруулах,
  • Сонгуулийн оролцоогоор нь бүлгүүдэд хуваах, тэдгээр бүлгүүдийн профайлыг бий болгох, бүлэг хоорондын ялгааг тодорхойлох,
  • Сонгуулийн бага оролцоотой болон оролцоогоо хязгаарласан бүлгүүдэд тулгарч буй бэрхшээлүүд болон шалтгаануудыг тодорхойлж сонгуулийн оролцогч талуудын шийдвэрлэх боломжтой асуудлуудыг илрүүлж ялган авах,
  • Сонгуулийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай зорилтот бүлгүүдэд хүрэх стратегийн санал, зөвлөмж боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах.

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
DATAMON_Shine_uye_political_survey_Data_2020.sav Үзэх Татах
DATAMON_Shine_uye_political_survey_Data_2020.xlsx Үзэх Татах
DATAMON_Shine_uye_political_survey_Questionnaire_2020.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай