Судлаач

1 СудалгааЛ.Даваажаргал

Л.Даваажаргал нь Монголбанкны Судалгаа Статистикийн Газрын Судалгааны хэлтсийн захирлаар ажилладаг. Тэрээр Австралийн Үндэсний Их Сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистр болон доктор (Ph.D)-ын зэрэг тус тус хамгаалсан.

Судалгаа

image description
image description
Үнэгүй
Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал