image description

Зээлийн хүүг бууруулах үндэсний стратеги

Үнэгүй
Монголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг эрчимтэй тэлж ирсэн ч, зээлийн хүү төдийлөн буурахгүй, харин ч бүр өсөөд байгаа нь Монголын эдийн засгийн “өвчинтэй“ байдлыг харуулж байна. Үүнийг санхүүгийн зах зээлийн дунд хугацааны хөгжлийн стратеги баримтын судалгаанд онцолж байгаа юм.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

2020 он гэхэд 19% байгаа зээлийн хүүг 14% болгох. (Бидний хийсэн тооцооллоор 3 жилд энэ зорилгыг биелүүлэх боломжтой)
2024 он гэхэд хүүг дахиад буулгаж 9% болгох.
Монгол улс чөлөөт зах зээлд шилжээд 27 жил болсон боловч өнөөдрийг хүртэл төгрөгийн зээлийн хүү 19% буюу 2 оронтой тоонд байсаар л байна. Бидэнтэй адил чөлөөт зах зээлд шилжсэн ихэнх хуучин социалист орнуудын зээлийн хүү буурч нэг оронтой тоонд оржээ. Зээлийн хүү нь санхүүжилтийн зардал болохынхоо хувьд хэрэв өндөр байвал өртөгийг нэмэгдүүлж, хэрэглээг хязгаарлаж байдаг. Өндөр зээлийн хүү манай орны эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж ирлээ. Хэрэв төгрөгийн зээлийн хүү жилийн 9% буюу нэг оронтой тоонд орж буурвал шинээр баригдсан орон сууцны үнэ 1 мкв нь 100 мянган төгрөгөөр буурна. Цаашлаад ДНБ өсөлт нэмэгдэх, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх, ажлын байр нэмэгдэх, өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх зэрэг маш олон эерэг нөлөө гарах болно. Өнөөдрийн төрөөс баримтлах эдийн засгийн гол бодлого нь ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ бууруулахад чиглэх ёстой нь судалгаанаас тодорхой харагдаж байна.
ХУРААНГУЙ-3
НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ-5
ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮНИЙ НӨЛӨӨ-5
МОНГОЛЫН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮНИЙ БҮТЭЦ-8
ЭДИЙН ЗАСАГТ ОРОЛЦОГЧДЫН ХҮЛЭЭЛТ-9
ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛ-11
ПОЛЬШИЙН ЖИШЭЭ-13
МОНГОЛД ХҮҮ ӨНДӨР БАЙДАГ ШАЛТГААН-15
ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ-30
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ СТРАТЕГИ-32
ЭРДЭМТДИЙН ДҮГНЭЛТ-33
ХАВСРАЛТ 1: СТРАТЕГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГОЛ АЛХМУУД-34
Эх сурвалж-35
Зураглалын жагсаалт-36
Хүснэгтийн жагсаалт-36
 
Хүснэгт 1: Зээлийн хүүний бүтэц-8
Хүснэгт 2: Ам.доллараар гаргасан олон улсын бондын хүү ба зээлжих зэрэглэл-11
Хүснэгт 3: Польш улсын реформын арга хэмжээнүүд-14
Хүснэгт 4: Мөнгөний эргэлтийн хурдын тогтворжилтын шинжилгээ-24
Хүснэгт 5:Мөнгөний эргэлтийн хурдын тогтворжилтын шинжилгээ-25
Хүснэгт 6: Мөнгөний эргэлтийн хурдын тогтворжилтын шинжилгээ-26
Хүснэгт 7: Мөнгөний эргэлтийн хурдын тогтворжилтын шинжилгээ-27
Хүснэгт 8: Мөнгөний эргэлтийн хурдын тогтворжилтын шинжилгээ-27
Хүснэгт 9: Ам.долларын ханш ба валютын хадгаламжийн хүүний төвшин хоорондын учир шалтгааны тест-28
Хүснэгт 10: Төгрөгийн болон валютын хадгаламж, зээлийн хүүний хамаарлын хүч-29
 
Зураглал 1: Төгрөгийн зээлийн хүү болон чанаргүй зээлийн хамаарал-1
Зураглал 2: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс болон Эдийн засгийн өсөлт-9
Зураглал 3: Засгийн газрын үнэт цаасны дундаж хүү /12 долоо хоног/-10
Зураглал 4: Ам.доллар болон Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс-10
Зураглал 5: Улсын зээлжих зэрэглэл болон дотоодын зээлийн хүү-12
Зураглал 6: Польш улсын дотоодын зээлийн хүү-13
Зураглал 7: Бодлогын хүү-15
Зураглал 8: Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт болон хадгаламжийн хүүний хамаарал-17
Зураглал 9: Хадгаламжийн долларжилт ба Ам.долларын сарын өөрчлөлт-17
Зураглал 10: Ам.долларын ханш болон бодлогын хүү-18
Зураглал 11: Ам.долларын чангаралт бусад валютын эсрэг-19
Зураглал 12: Ам.долларын ханш болон Мөнгөний нийлүүлэлт-19
Зураглал 13: Төгрөгийн хадгаламжийн хүү болон мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт-21 Зураглал 14: Зэсийн үнэ болон хүүний хамаарал-21
Зураглал 15: Валютын зээлийн хүү болон Харилцагчаас татсан эх үүсвэрийн долларжилт-22 Зураглал 16: Бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээ-25
Зураглал 17: Ам.долларын төгрөгтэй харьцах ханш ба валютын хадгаламжийн хүүний төвшин-28

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Зээлийн_хүүг_бууруулах_үндэсний_стратеги.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай