Судлаач

2 СудалгааМонголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо

Монголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо нь 2004 онд мэргэжлийн дилерүүдийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан юм. Холбооны үндсэн зорилго бол Монголын санхүүгийн захын хөгжлийг дэмжих явдал юм. Өнгөрсөн хугацаанд тус холбоо нь санхүүгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй хамгийн нөлөө бүхий, өргөн хүрээг хамарсан төрийн бус байгууллагуудын нэг болон өргөжсөн билээ.

Судалгаа

image description
image description
Үнэгүй
Монголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо
image description
image description
Үнэгүй
SICA LLC, Монголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо