image description

Монголын Нийгмийн Үеийг тодорхойлох судалгаа / Mongolian Generation Study

Үнэгүй
SICA LLCМонголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбоо

Энэхүү судалгаа нь Монгол Улсын үеийн ангиллыг тодорхойлж, үе хоорондын ялгааг нийгмийг үнэлж буй байдал, итгэл үнэмшил, улс төрийн үзэл баримтлал, ёс суртахууны баримжаа болон хэрэглээний ялгааг харуулсан үр дүнг багтаасан.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Монголын нийгмийн үе, тэдгээрийн хоорондын ялгааг тодорхойлох.

Манай улсын хувьд үеийн ялгаа, тэдгээрийн онцлогийг тодорхойлохын тулд үеийг ангилах зайлшгүй шаардлагатай. Монголын нийгмийн онцлох үйл явдал, уламжлалт соёл, өмнөх судлагдсан байдал болон олон улсын судалгааны үр дүн, мөн өөрсдийн судалгааны мэдээллийн баазад үндэслэн Монголын үеийн ангиллыг 4 хуваан авч үзсэн. Үеүд нь улс төрийн үзэл суртал, нийгмийг үнэлж буй байдал, хэрэглээ зэргээр ялгаатай байгаа нь судалгааны үр дүнд харагдаж байна.

АГУУЛГА
ХҮСНЭГТ, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ-2
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ-4
1.1. Үндэслэл-4
1.2. Судалгааны зорилго-5
1.3. Судалгааны ач холбогдол-5
1.4. Судалгааны хамрах хүрээ-6
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН-7
2.1. Монгол Улсын үеийг тодорхойлох-7
2.2. Нийгмийг үнэлж буй байдал-8
2.3. Итгэл үнэмшил-11
2.4. Улс төрийн үзэл бодол-14
2.5. Ёс суртахууны баримжаа-15
2.6. Хэрэглээний ялгаа-16
ДҮГНЭЛТ-19

Зураг 1. Ижил хүйстний гэрлэлтийг зөвшөөрч байгаа байдал, хувиар-12
Зураг 2. Мансууруулах өвсийг хуулиар хүлээн зөвшөөрөх байдал, хувиар-12
Зураг 3. Ёс суртахуун, шударга ёс гэсэн үнэт зүйлс сайжирсан эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-13
Зураг 4. Ёс суртахуун, шударга ёс гэсэн үнэт зүйлс сайжирсан эсэх үеэр, хувиар-13
Зураг 5. Эдийн засаг болон хувь хүний амьжиргаа сайжирсан эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-13
Зураг 6. Эдийн засаг болон хувь хүний амьжиргаа сайжирсан эсэх үеэр, хувиар-13
Зураг 7. Боловсролын системийн чанарыг үнэлэх байдал нийт оролцогчоор, хувиар-14
Зураг 8. Боловсролын системийн чанарыг үнэлэх байдал үеэр, хувиар-14
Зураг 9. Ажлыг шударгаар үнэлдэг гэдэгтэй санал нийлж байгаа эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-14
Зураг 10. Ажлыг шударгаар үнэлдэг гэдэгтэй санал нийлж байгаа эсэх үеэр, хувиар-14
Зураг 11. Монгол улс өндөр хөгжилтэй орон болж, сайхан амьдарна гэдэгт итгэж буй эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-15
Зураг 12. Монгол улс өндөр хөгжилтэй орон болж, сайхан амьдарна гэдэгт итгэж буй эсэх үеэр, хувиар-15
Зураг 13. Өмчийг хураан авч байгаатай санал нийлж буй эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-16
Зураг 14. Өмчийг хураан авч байгаатай санал нийлж буй эсэх үеэр, хувиар-16
Зураг 15. Биеэ үнэлэх хувь хүний эрх чөлөөнд хамаарна нийт оролцогчоор, хувиар-16
Зураг 16. Биеэ үнэлэх хувь хүний эрх чөлөөнд хамаарна үеэр, хувиар-16
Зураг 17. Ижил хүйстэй хүмүүсийн гэрлэлтийг дэмжиж буй эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-17
Зураг 18. Ижил хүйстэй хүмүүсийн гэрлэлтийг дэмжиж буй эсэх үеэр, хувиар-17
Зураг 19. Мансууруулах өвсийг хуулиар хүлээн зөвшөөрөхийг дэмжиж буй эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-17
Зураг 20. Мансууруулах өвсийг хуулиар хүлээн зөвшөөрөхийг дэмжиж буй эсэх үеэр, хувиар-17
Зураг 21. Шашин шүтдэг эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-18
Зураг 22. Ямар шашныг бусад шашнаас илүүд үздэг талаар үеэр, хувиар-18
Зураг 23. Хэдэн удаа шашны зан үйл хийдэг талаар нийт оролцогчоор, хувиар-18
Зураг 24. Илүүд үздэг улс төрийн систем нийт оролцогчоор, хувиар-19
Зураг 25. Илүүд үздэг улс төрийн систем үеэр, хувиар-19
Зураг 26. Илүүд үздэг улс төрийн нам нийт оролцогчоор, хувиар-19
Зураг 27. Илүүд үздэг улс төрийн нам үеэр, хувиар-19
Зураг 28. Ёс суртахуун нийт оролцогчоор, хувиар-20
Зураг 29. Ёс суртахуун үеэр, хувиар-20
Зураг 30. Ёс суртахуун нийт оролцогчоор, хувиар-20
Зураг 31. Ёс суртахуун үеэр, хувиар-20
Зураг 32. Мэдээллийн эх сурвалж нийт оролцогчоор, хувиар-21
Зураг 33. Интернэт ашигладаг эсэх нийт оролцогчоор, хувиар-21
Зураг 34. Интернэт ашигладаг эсэх үеэр, хувиар-21
Зураг 35. Тогтмол ашигладаг аппликейшн нийт оролцогчоор, хувиар-21

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Монголын_нийгмийн_үеийг_тодорхойлох_судалгаа.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай