image description

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕИЙН АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Үнэгүй
SICA LLC
COVID-19 цар тахлын улмаас өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан энэ үед албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхцөл байдал хамгийн ихээр хүндэрч байгаа билээ. Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн одоогийн нөхцөл байдал, хөл хорионы үед тэдний амьдралд гарсан өөрчлөлт, хөл хорионы үед төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаарх санал бодлыг тодорхойлсон судалгааг хийлээ. 

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Зорилго
COVID-19 цар тахлын хөл хорионы үеийн албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох.
Зорилт
-Хөл хорионы үед албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтийг судлах;
-Хөл хорионы үед албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг судлах;
-Хөл хорионы үед төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаарх санал бодлыг тодорхойлох.
Агуулга........................................................................................................................................................................................ 2
Судалгааны аргачлал.................................................................................................................................................................3
Судалгаанд оролцогчдын шинж.................................................................................................................................................4
Хөл хорионы үеийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал................................................................................................................. 5-9
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийн өрхдөө үзүүлж буй нөлөө...................................................................................................10-14
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийн санаа бодол, цаашдын хандлага.......................................................................................15-17
Дүгнэлт........................................................................................................................................................................................18

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
SICA_Report_Situation_of_informal_employment_during_curfew-MON-20210111.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай