image description

Хөл хорионы үеийн албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын дата

Үнэгүй
SICA LLC
Эс Ай Си Эй ХХК нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд цаг үеийн сэдвүүдийг хөндсөн судалгааг хийн, үр дүнг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж ирсэн.
Энэ хүрээнд албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн одоогийн нөхцөл байдал, хөл хорионы үед тэдний амьдралд гарсан өөрчлөлт, хөл хорионы үед төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаарх санал бодлыг тодорхойлсон судалгааны дата мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй толилуулж байна. 

Судалгааны мэдээлэл

 • Ангилал:Дата сан
 • Хамрах хүрээ:Хамрах хүрээ - УБ хотын 9 дүүрэгт амьдардаг албан бус хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд
  Эх олонлог – УБ хотод сайн дураараа нийгмийн даатгал төлж буй 39.0 мянга гаруй иргэд /энд малчдыг хамруулахгүй/ 
  Түүврийн хэмжээ – 385 албан бус хөдөлмөр эрхлэгч
 • Нийтлэгдсэн он:2021
 • Хуудасны тоо:None
 • Түлхүүр үг:covid-19 хөл хорио албан бус хөдөлмөр эрхлэлт
 • Үзсэн:1063

Судалгааны агуулга

Зорилго
COVID-19 цар тахлын хөл хорионы үеийн албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох.
Зорилт
-Хөл хорионы үед албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтийг судлах;
-Хөл хорионы үед албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг судлах;
-Хөл хорионы үед төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаарх санал бодлыг тодорхойлох.
 

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
DATAMON_COVID-19_Informal_employment_Data_2021.sav Үзэх Татах
DATAMON_COVID-19_Informal_employment_Data_2021.xlsx Үзэх Татах
DATAMON_COVID-19_Informal_employment_Questionnaire_2021.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

 • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай