Судлаач

37 СудалгааSICA LLC

Эс Ай Си Эй ХХК нь 2010 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд судалгаа, мониторинг үнэлгээ, сургалт, төслийн менежментийн үйлчилгээг харилцагчдадаа чанарын өндөр түвшинд хүргэн ажиллаж байна. Бид үйлчлүүлэгчдээ дээдэлсэн, чанарыг эрхэмлэсэн байгууллага байхын төлөө ажиллан жил ирэх тусам нөөц бололцоо, чадавхаа сайжруулж, судалгаа, шинжилгээний салбарт баттай байр сууриа эзэлж чадсан.